...
வைத்திலிங்கம் சொர்ணலிங்கம்
பிறந்த தேதி மற்றும் இடம் :செப்டம்பர் 1949
மேலும் தெரிந்து கொள்ள
...
வைத்திலிங்கம் சொர்ணலிங்கம்
பிறந்த தேதி மற்றும் இடம் :செப்டம்பர் 1949
மேலும் தெரிந்து கொள்ள
Card image cap
வைத்திலிங்கம் சொர்ணலிங்கம்

பிறந்த தேதி மற்றும் இடம் :செப்டம்பர் 1949

இறந்த தேதி மற்றும் இடம் : 26 செப்டம்பர் 2001 (வயது 52) ஒட்டுசுட்டான்

வைத்திலிங்கம் சொர்ணலிங்கம்(சங்கர்), விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனின் உறவினர் மற்றும் நெருங்கிய லெப்டினன்ட்களில் ஒருவர். 2001 இல் இலங்கை ........ Read More