...

2ம் லெப்டினன்ட் செவ்விகா

தியாகராஜா வனிதா
ஈச்சந்தீவு, நாவற்காடு, மட்டக்களப்பு
இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம்

மட்டக்களப்பு அரண்கண்வில் பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு.